A 2019. január 1-jén hatályba lépett könnyítés azoknak az Áfa törvény szerinti adóalanyoknak kedvez, amelyek az Áfa törvény szerinti távolról is nyújtható szolgáltatást nyújtanak a Közösség másik tagállamában letelepedett vagy a Közösség másik tagállamában lakóhellyel, szokásos tartózkodási hellyel rendelkező nem adóalanyok részére. Emellett további feltétel, hogy ezeknek a feltételeknek megfelelő adóalany nem élt arra vonatkozó választási jogával, hogy 10.000 EUR küszöbértéket el nem érő, az Áfa. törvény szerint távolról is nyújtható szolgáltatásának értékesítése vonatkozásában a belföldi helyett a szolgáltatást igénybevevő letelepedési helye szerinti Áfa kulcsot alkalmazza. Bővebb elemzést olvashatnak a témával kapcsolatban PDF formátumban ide kattintva:

Hírek

Infó

Események