A többségi befolyás alatt álló gazdálkodó szervezetek felszámolásának vészhelyzeti szabályai

A különböző okokból elrendelt veszélyhelyzetekre hivatkozással már eddig is számos, az általánostól eltérő szabály született a felszámolási eljárások kapcsán. Ilyen az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett új jogintézmény, a többségi befolyás alatt álló gazdálkodó szervezetek felszámolásának veszélyhelyzeti szabályai, amelyek 2023. március 2-án léptek hatályba.

Rosszul járhat a bérbeadó, ha nem rendelkezik szerződésben az értéknövelő beruházások elszámolásáról

Egy közelmúltban megjelent jogeset kapcsán az Ítélőtábla a bérleti szerződés időtartama alatt, a bérlő által végzett értéknövelő beruházások megtérítésének bérbeadó általi kötelezettségét vizsgálta.

Lehetséges-e a biztosítótársasággal megállapodott vagyoni kártérítésen felül kárigényt követelni?

Főként autóbaleseteknél fordulhat elő, hogy a biztosítótársaság nem csak a balesetet szenvedőnek, vagy az ő halála esetén az arra jogosultnak intéz kifizetést, hanem egy harmadik személy vagyoni kárát is megtéríti egyezségi alapon. A harmadik személynek azonban lehet, hogy nem csak vagyoni kára keletkezett, hanem úgynevezett nemvagyoni kára, ami például egy pszichés sokk folytán elszenvedett elmeállapot vagy betegség.

Kérhetünk-e kártérítést, ha egy chatbot téves információkat ad?

A mesterséges Intelligencia (MI) egyre több területen jelenik meg a mindennapi életünkben. Számos internetes oldal használ ma már úgynevezett chatbotokat, melyek a kérdéseinkre – mesterséges intelligencia közreműködésével – válaszolnak, de telefonos ügyfélszolgálatoknál is találkozhatunk mesterséges intelligenciával táplált „személyekkel”, „akik” rövid kérdéseikkel és a mi erre adott válaszainkkal megpróbálnak a megfelelő ügyintézési útvonalra terelni. De mi történik, ha az esetleges téves információk, ajánlások következtében kárt szenvednünk?

Mikor szüntethető meg a kényszertörlési eljárás a cég kérelmére?

A Pécsi ítélőtábla egy közelmúltban hozott ítéletében megerősítette, hogy a kényszertörlési eljárás a cég kérelmére csak akkor szüntethető meg, ha a cég a vele szemben bejelentett esedékes követeléseket kiegyenlítette. Annak a ténynek, hogy erre miért nem került vagy kerülhetett sor, nincs jelentősége.

Ez történik, ha változás áll be a munkáltató személyében

A cégek életében gazdasági megfontolásból vagy a piaci körülmények jelentős megváltozása miatt akár kényszerűségből is előállhat az a helyzet, hogy a teljes céget vagy annak egy meghatározott gazdasági egységét egy másik társaság átveszi, amelynek következtében a munkáltató személye megváltozik.

Hogyan törölhető az ingatlan-nyilvántartásból a zálogjog, ha megsemmisül egy társasházi lakás?

Egy, a bírósági határozatok gyűjteményében megjelent Kúriai határozat szerint a társasházi lakás megsemmisülése (elbontása) nem eredményezi a zálogjog automatikus megszűnését, az ugyanis csak bizonyos előfeltételek teljesülése esetén lesz törölhető az ingatlan-nyilvántartásból.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Publikációk csatornájára

Infó

Események