Általános alapvetések a bizalmi vagyonkezelésről és annak előnyeiről

Az új Polgári törvénykönyv hatálybalépése, így a bizalmi vagyonkezelés magyar jogrendben történő meghonosodása óta már nyolc év telt el, azonban még mindig sokak számára ismeretlen ezen jogintézmény. Erre tekintettel a célunk a bizalmi vagyonkezelés alapvető szabályainak, előnyeinek és alkalmazási körének bemutatása.

Hivatkozhat-e a bérlő a bérbeadó jogellenes felmondására?

A Kúria Polgári-Gazdasági-Munkaügyi Jogegységi Tanácsa nemrégiben megjelent polgári jogegységi döntésében pontot tett azon kérdés végére, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan kiürítése iránt a tulajdonos által indított perben figyelembe vehető-e a bérlő azon védekezése, hogy a perben nem álló, a lakást bérbeadó vagyonkezelőnek a bérleti szerződést felmondó nyilatkozata jogellenes, érvénytelen.

Hibás teljesítés esetén hol indítható per?

A Kúria egy külföldi elemet tartalmazó magyar jogvitában alkalmazta a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 1215/2012/EU (Brüsszel Ia) rendeletet. Ennek kapcsán adott támpontokat arra vonatkozóan, hogy mikor rendelkezik a magyar bíróság joghatósággal egy uniós tagállami székhelyű alperessel szembeni perben.

Fizetésképtelenné vált a cég? Hamarosan indítható a szerkezetátalakítási eljárás

Az új szerkezetátalakítási eljárás 2022. július 1-jét követően lesz indítható. Az irányelv fő gazdaságpolitikai célja az alapvetően életképes vállalkozások pénzügyi nehézségeinek korai kezelése. Az eljárás nagymértékben hasonlít a jelenlegi csődeljárásokhoz, de érdemes kitérni az eltérésekre.

Az Európai Unió új, digitális szolgáltatásokra vonatkozó szabályozási csomagja

Politikai megállapodás született az Európai Unió új digitális szolgáltatásokra vonatkozó szabályozási csomagjáról, melynek célja kettős. Egyfelől, a digitális tér biztonságosabbá tételét tűzi ki céljául, amelynek során a fogyasztók alapvető jogainak a védelme kiemelt jelentőséget kap, másfelől egyenlő versenyfeltételek elősegítését célozza, az innováció, növekedés, versenyképesség előmozdítása érdekében.

Mi történik a bankgaranciával, ha a bank tevékenységi engedélyét visszavonják?

A garancia nem tévesztendő össze a szavatosság és jótállás fogalmával, amelyet a köznyelv gyakran azok szinonimájaként használ. A hatályos polgári törvénykönyvünk szerint a garancia egy olyan fizetési ígéret, amely egy másik kötelem adósának a tartozását biztosítja.

Kft. taggyűlés: a személyesen érdekelt személy kizárása

A korlátolt felelősségű társaság tagjai a döntéshozó szerv (taggyűlés) ülésén szavazással hozzák meg határozataikat. A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) azonban bizonyos személyeket – akár tagi akár más minőségben járnak el – kizár a szavazásból. A kizárt tag a taggyűlési határozat meghozatalában nem vehet részt, szavazatát a határozathozatalnál figyelmen kívül kell hagyni.

Jár a biztosítás? Kárigényt vizsgált a Kúria

A közelmúltban megjelent bírósági ügyben a Kúria az úgynevezett all risks biztosítás alapján érvényesített kárigényt elemezte. Ezen biztosítás előnye, hogy széles fedezetet nyújt, illetve általában nem a biztosítási események, hanem a kizárások vannak felsorolva benne, így amely esemény nem tartozik a kizárások körébe, az biztosított.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Publikációk csatornájára

Hírek

Infó

Események