Az Európai Unió Bírósága a ZARA-ügyben (C-361/22) bővítette a versenytárs védjegyének hivatkozás céljából történő használatának jogi kereteit

A Zara védjegyportfóliójának tulajdonosa Spanyolországban bitorlási pert indított egy olasz mobilalkalmazás gyártóval szemben a Zara védjegyének jogosulatlan használata miatt. Az Európai Bíróság ennek kapcsán tisztázta az új uniós védjegyirányelv kiterjesztését.

Munkabalesetekhez kapcsolódó sérelemdíjak: fókuszban az egyedi körülmények

A Kúria egy közelmúltban hozott döntésével iránymutatást adott a bíróságok számára az összehasonlításra alkalmas ügyekben született bírósági határozatok figyelembevétele tekintetében, mikor kimondta, hogy azok automatikus alapulvételének nincs helye, mivel az egyedi körülmények és az egészségkárosodásból eredő hátrányok jellemzően eltérőek, amely eltérő mértékű sérelemdíj megállapítását indokolhatják.

Mikor felel az ügyvezető a tagi kölcsön visszafizetéséért?

Az ügyvezetőknek az adós fizetésképtelensége esetén fennálló felelőssége időről-időre ismételten felmerülő téma. A Kúria is vizsgálta egy 2022-es határozatában, hogy a tagi kölcsön visszafizetése megalapozza-e az adós társaság ügyvezetőjének kártérítési felelősségét? Sommásan azt a megállapítást tehetjük, hogy a tagi kölcsön visszafizetése miatti vezetői felelősség csak akkor merül fel, ha a visszafizetés időpontjában az adós fizetésképtelen helyzetben van.

Ingatlan elbirtoklása már 5 év után? Lehetséges?

A „köztudatban” általánosságban elterjedt és ismert, hogy a jogszabály által meghatározott feltételek esetén lehetőség van arra, hogy ingóság esetében 10, ingatlan esetében 15 éven át történő szakadatlan birtoklás eredményeképpen valaki megszerezze az adott ingóság/ingatlan tulajdonjogát is. Kevésbé ismert azonban az ún. jogcímes elbirtoklás jogintézménye, ami eltér a főszabálytól, és öt évben határozza meg az elbirtokláshoz szükséges időt.

Az Európai Bíróság fontos döntésben tisztázta az érintett GDPR 15. cikkében foglalt személyes adataihoz való hozzáférésének jogát az egészségügyi szolgáltatások területén

A döntés gyakorlati jelentősége nagy, ugyanis Magyarországon is számos egészségügyi szolgáltató kér térítési díjat a betegkartonok kiadásáért, amely az EUB döntése alapján jogellenes gyakorlat.

Külföldi követelések eredményes behajtása – avagy mely esetekben indítható Magyarországon európai fizetési meghagyás?

Európai fizetési meghagyás lefolytatása Magyarországon a fizetési meghagyáshoz hasonlóan a közjegyző hatáskörébe tartozik. Gyakran felmerül azonban a kérdés, hogy mi a különbség a fizetési meghagyás és az európai fizetési meghagyás között, mikor, melyik eljárást kell kezdeményezni vagy, hogy milyen esetekben indítható?

Önmagában a munkaköri leírás hiánya nem alapozza meg feltétlenül a munkaviszony megszüntetését

A Munka Törvénykönyve a munkáltató kötelezettségeként írja elő, hogy a munkáltató legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított hét napon belül írásban köteles tájékoztatni a munkavállalót a munkakörébe tartozó feladatokról, a Kúria egyik legfrissebb döntésében ezen kötelezettség elmaradását önmagában mégsem tekintette elegendő indoknak a munkaviszony megszüntetésére.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Publikációk csatornájára

Hírek

Infó

Események