Új munkajogi irányelvek a hazai jogrendben

A Parlament előtt lévő T/1845 számú törvényjavaslat két fontos, munkajogi tárgyú irányelvet ültet át a hazai jogrendbe. Az egyik az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló 2019/1152-es irányelv, a másik pedig a szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúlyról szóló 2019/1158-as irányelv.

Új értelmezés az Európai Bíróságtól: így tárolhatók az ügyfelektől bekért információk

Az Európai Bíróság fontos magyar vonatkozású, adatvédelmi bírságolási gyakorlatot érintő ügyben értelmezte a GDPR alapján a célhoz kötöttség és a korlátozott tárolhatóság alapelveit. Kimondta, hogy ellentétes a korlátozott tárolhatóság elvével, ha az adatkezelő a korábban más célból gyűjtött személyes adatokat egy tesztadatbázisban a tesztek elvégzéséhez és a hibák kijavításához szükségesnél hosszabb ideig tárolja.

Döntött a Fővárosi Ítélőtábla: nem jár bérleti díj a koronavírus-járvány miatti korlátozások időszakára

A koronavírus járvány kitörésekor és a járvány okozta elhúzódó korlátozások miatt az elmúlt években gyakorta merült fel a vis maior kérdése az egyes szerződések nem teljesítése, szerződésekhez kapcsolódó felmondások kapcsán.

Az egyetem és a magánszféra közti szellemi tulajdon transzfer jogi kérdései

Az egyetemek és a magánszféra, releváns iparágak közti együttműködés az egyetemek számára lehetővé teszi az egyes kutatások megvalósításához elengedhetetlen forrásbevonást, a kutatási eredmények tekintetében pedig olyan partneri kapcsolatok kiépítését, amelyek hozzájárulnak azok hatékony és piacképes kereskedelmi hasznosításához.

Általános alapvetések a bizalmi vagyonkezelésről és annak előnyeiről

Az új Polgári törvénykönyv hatálybalépése, így a bizalmi vagyonkezelés magyar jogrendben történő meghonosodása óta már nyolc év telt el, azonban még mindig sokak számára ismeretlen ezen jogintézmény. Erre tekintettel a célunk a bizalmi vagyonkezelés alapvető szabályainak, előnyeinek és alkalmazási körének bemutatása.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Publikációk csatornájára

Infó

Események