Whistleblowing – a visszaélések bejelentése az új szabályozás alapján

A 2021-es év végével újabb kötelezettség hárult a legalább 250 főt foglalkoztató cégekre a visszaélés-bejelentési rendszer kötelező kiépítésével. A kötelezettség 2023. december 17. napjától már a legalább 50 főt foglalkoztató cégekre is ki fog terjedni. Cikkünkben általános képet kívánunk nyújtani a visszaélés bejelentés fogalmáról és legújabb uniós szabályozásáról.

Mi történik, ha az állam gazdasági társaságban részesedést örököl?

2022. január 1-től módosultak a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény rendelkezései az állam öröklésével kapcsolatban. Amennyiben sem végrendeleti sem pedig törvényes örökös nincs, az örökhagyó halálának pillanatában a hagyatékot elfogadás vagy bármely más jogcselekmény nélkül a magyar állam szerzi meg. 

Túllépte a NAIH a törvényes ügyintézési határidőt? Ekkor nem lehet bírság a szankció

Az alapügyben a bíróságnak abban kellett határozatot hoznia, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény irányadó-e az adatvédelmi hatósági eljárásra vagy az uniós jog (GDPR) - amely a bírság elengedéséről nem rendelkezik - elsőbbséget évez?

Hibák az építkezésen: Ki a felelős?

A Kúria egy nemrégiben megjelent határozatában azt vizsgálta, hogy terheli-e felelősség a kivitelezőt, illetve a felelős műszaki vezetőt a felépült ingatlan olyan hibáiért, amelyek az építészmérnök által készített, nem megfelelő építési engedélyezési tervdokumentációra vezethetők vissza. Ezzel összefüggésben kimondta, hogy a kivitelező köteles az átadott terveket megvizsgálni és a terv felismerhető hibáira, hiányosságaira a megrendelőt figyelmeztetni, amelynek elmulasztása esetén felelősség terheli.

A versenytilalmi megállapodás buktatói

A munkavállaló és a munkáltató a munkaviszony megszűnésének esetére előre megállapodhat abban, hogy a munkavállaló a munkaviszony megszűnése után sem tanúsít olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekeit sértené vagy veszélyeztetné. Ez a versenytilalmi megállapodás megfelelő ellenérték fejében, legfeljebb 2 éves időtartamra történik.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Publikációk csatornájára

Hírek

Infó

Események