Részt vettünk a LAW 2024. évi Európai Regionális Konferenciáján – Dr. Kovács Attila irodavezető partner beszámolója

A LAW 2024. évi Európai Regionális Konferenciáján vettünk részt Lisszabonban, ami azért is egy különleges esemény volt, mert most ünnepeltük a Munkajogi munkacsoportunk 10 éves évfordulóját.

A munkaviszonyt közös megegyezéssel megszüntető megállapodás tévedésre hivatkozással is megtámadható

A Kúria egy közelmúltban megjelent ítéletében kimondta, hogy a munkaviszonyt megszüntető közös megegyezés érvényessége megtámadható, ha a munkáltató a megállapodás aláírásakor valamely lényeges körülményben tévedésben volt és a tévedését a munkavállaló okozta.

Az Európai Törvényszék Puma ügyben hozott döntésének tanulságai

A vállalatok számára általános gyakorlat, hogy a közösségi média segítségével promótálják termékeiket influenszerek közreműködésével. A hírességek gyakran hozzájárulnak specifikus termékek kialakításához vagy akár egy márka művészeti irányvonalának vezetéséhez is. Azonban ezek a közreműködések nem mindig alakulnak úgy, ahogy azt várták.

Bizonyítási eljárás az egyenlő bánásmód megsértése esetén

Az Alkotmánybíróság egy nemrégiben megjelent határozatában rögzítette, hogy a tisztességes eljáráshoz való jog sérül abban az esetben, ha az eljáró hatóságok, bíróságok nem a törvényben meghatározott eljárási szabályokat, így a bizonyítási teherre vonatkozó rendelkezéseket alkalmazzák.

Veszett fejsze nyele (?) – avagy mit tehetünk előzetes szerződésszegés esetén

Ha a teljesítési idő lejárta előtt, már a teljesítés folyamatában nyilvánvalóvá válik, hogy a kötelezett a szolgáltatást szerződésszerűen teljesíteni az esedékességkor sem tudja majd, akkor előzetes szerződésszegésről beszélünk. Milyen szankciók állnak a jogosult rendelkezésére egy ilyen esetben?

Mesterséges Intelligenciáról szóló uniós rendelet

Az Európai Unió március 13-án elfogadott mesterséges intelligencia jogi szabályait lefektető rendelete, egy világelső, korszakalkotó szabályozást hozott létre, amely jelentős mérföldkövet jelent a mesterséges intelligencia szabályozása területén. Az új szabályok nemcsak az MI rendszereket fejlesztő vállalkozásokat érintik, hanem az MI rendszert használó vállalkozások számára is létrehoznak fontos új kötelezettségeket.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Publikációk csatornájára

Hírek

Infó

Események