Január 26-tól a NAV megnyitotta az online számla adatszolgáltatás tesztfelületét

Miként az már mindenki előtt ismert, 2018. július 1-től jelentősen megváltozik az Adóhatóság részére történő számlák adatszolgáltatásának rendje; a számlázóprogrammal történő számlakibocsátás esetén a 100 eFt áfatartalmat meghaladó számlák adattartalmát a számlázóprogramnak valós idejű adatszolgáltatással kell teljesítenie az Adóhatóság részére, míg a papír alapon kibocsátott számlák esetében a NAV oldalán a jövőben elérhető felületen kell az érintett számlákat bejelenteni, rögzíteni.

GDPR: Mi is a helyzet akkor a bírsággal?

A nyilvánvaló szakmai és szervezeti kihívásokon túl az Európai Unió új általános adatvédelmi rendelete (GDPR) kapcsán a hazai közbeszédet az új, minden eddigit meghaladó bírságtételek uralták. Köztudott, hogy a maximális kiszabható bírság elsődlegesen 20 millió euró lesz, azonban olyan vállalkozások esetében, amelyeknek a globális árbevételének 4 %-a ezen összeget meghaladja, úgy az utóbbi, árbevételhez viszonyított mérték lesz irányadó, azonban a bírságolás elvei kevésbé forognak közszájon.

Kötelező jogi képviselet az új polgári perrendtartás alapján indított eljárásokban

A Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi. III. törvényt (a továbbiakban: „régi Pp.”) által a 2018. január 1. napján hatályba lépő, a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: „új Pp.”) váltja fel, ami jelentős változásokat hoz a kötelező jogi képviseletre vonatkozó szabályozásban is.

Mégis felel a Bt. beltagja a társaságtól behajthatatlan adótartozásért?

Az Alkotmánybíróság egy nemrég közzétett határozatában kimondta, hogy alkotmányos követelmény, hogy a betéti társaság egykori beltagjának, mint mögöttes kötelezettnek is biztosítani kell az alapeljárásban való részvételt és az ott meghozott határozatok elleni jogorvoslati jogot, ha felmerülhet a mögöttes felelőssége.

Kúria: egy átutalás esetén az ügyfél által megadott adatokat a bank nem köteles ellenőrizni

Egy friss döntésében a Kúra kimondta, hogy a banki átutalások teljesítése során a kedvezményezett nem minősül a fizetést teljesítő bank ügyfelének, ezért az ő vonatkozásában a banknak nincs ügyfél-azonosítási kötelezettsége.

2018-tól Magyarországon is lehetővé válik a csoportos igényérvényesítés a társult per formájában

A jogérvényesítés új formája kerül bevezetésre 2018. január 1-től a társult per jogintézményével. A társult per a kollektív igényérvényesítés olyan formája, melyben a jogosultak döntése és kifejezett nyilatkozata képezi annak alapját, hogy az igények együttesen, egyetlen perben legyenek elbírálhatóak. 

Semmis szerződések a csődeljárásban

Egy sikeres csődegyezséget kötő adós is kártérítésre kötelezhető, ha jóerkölcsbe ütköző szerződésekkel szerezte meg a többségi szavazatot a csődegyezség során. A Kúria egy 2017-es határozatában a csődegyezség által elszenvedett vagyonvesztés megfizetésére kötelezte az alpereseket tekintettel arra, hogy olyan jóerkölcsbe ütköző szerződéseket kötöttek, amelyekkel egyértelmű céljuk a másik félnek történő vagyoni veszteség okozása volt. 

Oldalak

Feliratkozás RSS - Publikációk csatornájára

Hírek

Infó

Események