Hogyan fizessünk kevesebb adót a versenytilalmi díjak után?

Mára az információ, az üzleti titok vált a legtöbb vállalkozás egyik legfontosabb értékévé és ezzel együtt azon munkavállalói, akik a legtöbbet birtokolnak ezekből az üzleti titkokból. Az üzleti titok óriási érték lett, sőt, már ellenérték fejében át is ruházható, ezért egyre gyakrabban tartalmaznak a munkaszerződések ún. versenytilalmi megállapodást, aminek a minimum értékét határozza meg csak a jogszabály, a kifizetés időpontját, gyakoriságát ill. a díj maximumát a felek határozhatják meg. Ez a szerződéses szabadság adótervezésre is lehetőséget nyújt, hiszen a különböző időpontokban történő kifizetésekhez különböző adóterhek társulnak.

 

Tulajdonos(ok) kontra ügyvezető – avagy mire jogosult a taggyűlés, melyek a nem megfelelő működés és szabályozás kockázatai

Amellett, hogy az új Ptk. hatálybalépésével koncepcionális változás következett be abban a tekintetben, hogy az új Ptk. a korábbi Gt-vel szemben alapvetően és általánosságban eltérést enged a gazdasági társaságokra vonatkozó szabályok tekintetében is, ugyanakkor a legfőbb szerv hatáskörét és az ügyvezetés hatáskörét és ezek viszonyát érintően lényegében nem történt változás, ami sokszor okoz zavart a mindennapi működésben.

Ismét az ügyvezetők kártérítési felelőssége tárgyában hozott elvi döntést a Kúria

A Kúria nemrégiben közzétett eseti ügyben hozott döntésében többek között elvi éllel foglalkozott a vezető állású munkavállalóknak a 2012. évi I. törvény, azaz az új Mt-ben szabályozott kártérítési fellelőségére vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel.

Átruházhatóvá válik az üzleti titok

Nemrég lépett hatályba az üzleti titok védelméről szóló új törvény, mely elsősorban a az Európai Parlament és a Tanács által 2016. június 8. napján elfogadott, a nem nyilvános know-how és üzleti információk (üzleti titkok) jogosulatlan megszerzésével, hasznosításával és felfedésével szembeni védelemről szóló 2016/943/EU irányelvet ülteti át a magyar jogba. Az irányelv ezáltal megteremti az üzleti titok egységes szintű védelmet az Európai Unióban.

Az internet végét hozza az új szerzői jogi irányelv

A netsemlegességgel kapcsolatos tavaly év végi Egyesült Államokbeli fejleményekhez és felhördüléshez hasonló reakciókat váltott ki a szerzői jogi irányelv (pontosabban a Digitális Egységes Piac Szerzői Jogáról szóló Európai Parlamenti és Tanácsi Irányelv tervezete) illetve annak bizonyos konkrét rendelkezései.

Ésszerű változások a cégeljárásban és a végelszámolási eljárásokban

A 2018. évre tervezett közigazgatási bürökráciacsökkentéssel és a hatósági eljárások egyszerűsödésével együtt járó változások első lépcsőben 2018. január 1-jén léptek hatályba, míg a második lépcsőben tervezett, az eljárásokat egyszerűsítő változások 2018. július 1-jével léptek hatályba. A módosítások sok ágazati törvény változása mellett a Cégtörvényt (Ctv-t) is érintik. A cégeljárást és végelszámolási eljárást érintően az alábbiakban bemutatott területeken léptek hatályba jelentős változások 2018. július elsejével.

Egy kényszertörlési eljárás könnyen átfordulhat felszámolássá

Egy friss Kúriai határozat kimondta, hogy a kényszertörlés alatt álló cég esetén a felszámolási eljárás kezdeményezésének feltételeit nem a Csődtörvény, hanem a cégeljárási törvény állapítja meg, amelynek megfelelően a kényszertörlési eljárás már akkor is átfordul felszámolásba, ha csak valószínűsíthető, hogy fedezetelvonó ügylet miatt a cég vagyona jelentősen csökkent, illetve vagyontalan.

GDPR: kit nevezzünk ki adatvédelmi tisztviselőnek?

2018. május 25-én hatályba lépett az Európai Unió új általános adatvédelmi rendelete (GDPR). Sok társaságnak sikerült a jogszabályi megfelelést eddig az időpontig megvalósítania, de nagyon sok cég, szervezet esetében a teljes megfelelés érdekében még komoly változtatásokat, fejlesztéseket kell végrehajtani. A felkészülési fázisban szerzett tapasztalatok okán a szakmai diskurzusban is kezdik átvenni az olyan kérdéskörök a hangsúlyt, amik a GDPR szerinti működés praktikus oldalát fogják meg. Ebbe a tendenciába illeszkedik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának (NAIH) nemrég közzétett adatvédelmi reformmal kapcsolatos állásfoglalása, ami azt vizsgálja, hogy a GDPR milyen kritériumokat határoz meg az adatvédelmi tisztviselők tekintetében.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Publikációk csatornájára

Hírek

Infó

Események