A Kúria egy közelmúltban hozott döntésével iránymutatást adott a bíróságok számára az összehasonlításra alkalmas ügyekben született bírósági határozatok figyelembevétele tekintetében, mikor kimondta, hogy azok automatikus alapulvételének nincs helye, mivel az egyedi körülmények és az egészségkárosodásból eredő hátrányok jellemzően eltérőek, amely eltérő mértékű sérelemdíj megállapítását indokolhatják.

Hírek

Infó

Események